Avia hilalao

Barijaona

He tomarataratra ny volana eny ambony toa miantso hoe :
« Ndeha hilalao »
Ny kintana amin’izay sy ny rahona irony
Toa mikopaka anao
Ny bitsiky ny rivotra miritsoka any ho any
Toa miventy hoe : « Avia (4) hilalao »

Ianao, eny ianao izay mitalaho
Avia mifalia
Faingana, eny haingana
Izao tontolo izao, herezo ny dia

Eny, fantatro ianao fa mbola voaratran’ny lasa
Nefa ho vaovao toa zary mazava
He tomarataratra…

Google+